Stress / belastningsreaktion

Har du symptomer på stress / belastningsreaktioner i dit liv? Lær at bruge de signaler din krop, følelser, tanker og adfærd giver dig.

Resumé

Alt for mange overser signalerne for begyndende stress / belastningsreaktion – og så er det, at stressen kan udvikle sig til at blive helbredsskadelig og forårsage alvorlige sygdomme. Hvis du er fanget i den type tilstand, kan det være svært at bryde fri uden professionel hjælp.

Jeg har hjulpet mange mennesker fri af den stress, der tyngede i deres liv. Som professionel psykolog er jeg specialiseret i behandling og forebyggelse af stress / belastningsreaktioner, og jeg står klar til også at hjælpe dig.

Stress går ind og påvirker alle dele af dig og dit system: din krop, dine følelser, dine tanker og din adfærd – og dermed også dine sociale relationer. Derfor er det vigtigt, at den professionelle hjælp, du opsøger, har den rette indsigt i og erfaring med både behandling og forebyggelse af stress.

Hvad er klare symptomer på stress?

Der er mange forskellige symptomer på stress. Fysisk kan de vise sig som hovedpine, ondt i maven, hjertebanken, uro i kroppen, søvnproblemer eller skabe grobund for udvikling af sygdomme. Psykiske og følelsesmæssige symptomer på stress kan være tristhed, træthed, forringet hukommelse eller koncentration, faldende evne til at bevare overblikket, øget irritabilitet, ubeslutsomhed og manglende engagement. Adfærdsmæssigt kan stress føre til øget aggressivitet, kortere lunte og en tendens til enten at øge presset på dig selv eller i højere grad isolere dig selv.

Jeg vil virkelig anbefale, at du respekterer og lytter til det, dit system fortæller dig når det kommer til symptomer på stress. For hvis du overhører stresssignalerne fra dit system (altså fra din krop, dine følelser, dine tanker og din adfærd), så øges risikoen for, at du ender med at udvikle angst og/eller depression betragteligt.

Individuel stressbehandling designet til din særlige situation

Hvis du starter i et stressbehandlingsforløb hos mig, så vil det altid blive udformet og tilrettelagt til lige netop dig og din situation. Ingen mennesker er ens, og derfor er den stress / belastningstilstand, du befinder dig i, relateret til dine personlige ressourcer og livsoplevelser.

Vi designer forløbet sammen, så vi både kan skabe grobund for at behandle dine aktuelle stresssymptomer men også fjerne årsagerne til, at din stress / belastningstilstand udviklede sig. På den måde er behandling også med til at forebygge, at du fremover igen får samme type problemer.

Centralt for dit forløb hos mig er, at jeg assisterer dig til at blive bedre til at lytte til, respektere og anvende det dit system – altså din krop, dine følelser, dine tanker og din adfærd – forsøger at fortælle dig.

En vigtig målsætning for behandlingen er, at du bliver bedre til at navigere i dit liv – uden du risikerer at udvikle stress som både forringer din livskvalitet eller medfører øget risiko for følgesygdomme. Vi skal have din egenomsorg styrket, for en gennemgående udfordring for langt de fleste stressramte er, at deres evne til egenomsorg er mangelfuld. Læg mærke til, at egenomsorg ser forskellig ud alt ud fra hvilken situation og/eller tilstand du befinder dig i.

Som autoriseret psykolog med speciale i behandling og forebyggelse arbejder jeg metodisk med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og en mindfulness baseret kognitiv terapi. Jeg lægger vægt på altid at møde dig i øjenhøjde, og du vil opleve en omsorgsfuld og hjertevarm behandling hos mig, som også inkluderer et respektfuldt med- og modspil.

Hvad er stress?

Alle mennesker indeholder de hormoner, som omtales som stresshormoner. Det er helt nødvendigt, at de er til stede i kroppen i de rette mængder og på de rette tidspunkter, for at vi kan fungere som mennesker. Når vi taler om stress i daglig tale, så betyder det, at mængden af stresshormoner giver os problemer i forhold til vores livsudførelse og livskvalitet. Vi har med andre ord fået stresshormoner i sådan en grad, at de kan medføre alvorlige sygdomme og langvarige sygemeldinger.

Stress er således en belastningsreaktion. Det er dit system – altså din krop, dine følelser, dine tanker og din adfærd – som reagerer på en ubalance mellem krav og ressourcer. Det kan både være ydre krav i forbindelse med dit arbejde, din familie og sociale omgangskreds eller indre krav, som overstiger de ressourcer, du har til rådighed.

Stress udløses enten ved en akut situation eller gennem en langvarig belastning. Hvis du eksempelvis bliver udsat for en dramatisk hændelse, eller hvis der sker noget med en af dine nærmeste, så kan du opleve at få en belastningsreaktion. Det er en helt naturlig reaktion, som dog kan blive et vedvarende psykisk og fysisk problem, hvis stressen ikke vil slippe dig igen.

Stressen kan også medføre, at du udvikler tegn på depression, angst eller udbrændthed. Stress skal således tages alvorligt og kan for mange medføre, at det er nødvendigt at søge professionel hjælp.

Mere om hvordan vi arbejder med behandling og forebyggelse af din stress

I et forløb hos mig tager vi udgangspunkt i hvor du tilstandsmæssigt befinder dig lige nu og her. Helt fra starten kommer jeg med konkrete anbefalinger i forhold til hvad der er vigtigt for dig at prioritere. Ved hjælp af psykologfaglige vurderinger hjælper jeg dig med at komme ud af den belastningstilstand, du måtte befinde dig i, så hurtigt det er muligt. Det kobler jeg med brug af terapeutiske værktøjer hentet fra kognitive metoder såsom kognitiv adfærdsterapi og mindfulness baseret kognitiv terapi.

Det handler ofte om at øge omfanget af og kvaliteten af din egenomsorg. Egenomsorg betyder, at du kerer dig om dig selv og at du bliver bedre til at tage vare på dine behov. Det er vigtigt, at du bliver god til at tage godt vare på dig selv og får en tankegang, der støtter op om dig og din proces her i livet i stedet for at nedbryde dig. Egenomsorg hænger sammen med dit mentale helbred og din psykiske sundhed, som påvirker dit stressniveau.

Ved hjælp af psykologfaglige metoder og i et samarbejde med dig skabes en ændring i den del af dine tanker og overbevisninger om dig selv og andre, som er med til at fastholde dig i din nuværende situation.

Gennem hele forløbet sætter vi fokus på hele det menneske, du er, og de sociale sammenhænge, du indgår i. Derigennem kan de ønskede ændringer for alvor få grobund og være med til at forebygge, at du igen får en stresstilstand, der kræver behandling.

Book første konsultation eller en intro-samtale

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil påbegynde i et forløb hos mig, så er du yderst velkommen til at booke din første konsultation på min klinik i enten Vanløse eller Brønshøj.

Hvis du endnu ikke er helt afklaret omkring et forløb hos mig, så vil jeg anbefale dig at booke en intro-samtale, som du får ganske gratis. I løbet af de 25-30 minutter samtalen varer, så kan du høre mere om, hvordan jeg arbejder specifikt med stress, og hvordan vi kan arbejde med dine konkrete problemstillinger. Du vil også få mulighed for bedre at fornemme, om kemien mellem os er god, hvilket er en særlig vigtig faktor – også når man skal vælge hvilken psykolog man skal gå hos.

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Om psykolog Laila Thyraholm

Jeg er en privatpraktiserende autoriseret psykolog, og jeg lægger vægt på at møde alle i øjenhøjde. Du vil opleve, at jeg er meget åben og nysgerrig overfor dig og dine udfordringer. For jeg er overbevist om, at det er mine metoder, der skal passe til dig (og ikke omvendt). Du og jeg vil altid være ligeværdige, og jeg arbejder motiveret med mennesker i alle forløb.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk

ifps