Temaer: Problemstillinger / Udfordringer

Der findes rigtig mange forskellige “problemstillinger” og/eller “udfordringer”, man som menneske gennem livet opdager man befinder sig i. Nogle gange kan disse problemstillinger / udfordringer være af sådan en sværhedsgrad, at man har behov for assistance fra én, der gennem uddannelse og faglige erfaringer har udviklet særlige kvalifikationer og kompetencer i forhold til den/de givne problemstillinger.

Min tilgang til mit faglige virke som behandler og psykolog, tager udgangspunkt i forhold som gælder alle mennesker. Det er således det såkaldt almen menneskelige, der har mit særlige fokus og hvorledes denne indsigt og tilgang kan skabe forandring både hos den enkelte og dermed også i de sociale sammenhæng den enkelte indgår i.

På den måde er der mange, der antageligvis vil kunne drage nytte af et forløb hos mig, også selvom jeg ikke nødvendigvis har en specialiseret viden om dele af en given problemstilling. Når dette er sagt, så er der dog en klar tendens til, at jeg har opnået særlig indsigt, erfaring, kunnen m.v. i forhold til de udvalgte problemstillinger / udfordringer listet under denne overskrift.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@pspu.dk