Depression

Symptomerne på depression kan være nedsat energi, lavt selvværd, selvbebrejdelse, humørsvingninger, kort lunte, vrede, følelse af meningsløshed og håbløshed, forstyrrelser i søvnen, ændring af appetit, nedsat lyst til sex, selvmordstanker, manglende koncentrationsevne m.v. Læg mærke til, at selvsamme symptomer kan ses i forbindelse med sorg og at nogle af symptomerne også er klassiske hvis man enten har sygemeldt sig grundet stress eller er på vej derhen. 

Det er ofte sværhedsgraden af de depressive symptomer, som afgør, om man oplever behov for professionel behandling. Min tilgang til behandlingen er at forsøge at hjælpe dig så hurtigt som muligt ud af den depressive tilstand, men også – hvis du ønsker det – forsøge at hjælpe dig til aldrig at komme i den tilstand igen.

Depression er ofte et resultat af langvarig stresstilstand. Derfor giver det mest mening at have øje for, hvad det er der har forårsaget den langvarige stresstilstand. Det kunne eksempelvis være, at man kommer til at overforbruge de ressourcer man har til rådighed, at man har alt for store og urealistiske forventninger til sig selv eller at man har haft nogle opvækstvilkår der har været usunde eller direkte skadelige for én. Depression kan også skyldes eksempelvis stofskiftesygdom eller mangel på næringsstoffer, sygeophold hvor man har været lagt i respirator, hjerte-/karsygdomme etc. Herudover er det vigtigt at have for øje, at depression også kan udløses ved akutte belastende situationer såsom fødsler, pårørende til dødsfald eller pludseligt opståede alvorlige sygdomme etc. 

Uanset årsag til den depressive tilstand vil jeg altid vælge at møde dig hvor du aktuelt befinder dig lige nu samt din aktuelle tilstand og tage udgangspunkt heri for at forsøge – efter bedste evne – at assistere dig i retning mod hvad det er du gerne vil opnå ved at gå i et forløb hos mig. Vi vil sammen finde de tilgange, tiltag m.v. som giver dig de bedste resultater i forhold til både den korte og i særdeleshed den lange bane. På den måde søges der at skabes langtidsholdbare løsninger. I den sammenhæng har jeg både en videnskabsbaseret “værktøjskasse” samt mangeårig faglig erfaring, som jeg naturligvis stiller til rådighed for dig og din proces. Mere konkret vil der være fokus på at skabe forandringer via metoder, der har til formål at:

  • ændre dine uhensigtsmæssige tanker, overbevisninger m.v.
  • ændre din adfærd som er med til at skabe den problemstilling du står i samt forhindrer dig i at opnå det du gerne vil opnå
  • assistere dig i at få taget dig af dine følelser, som et vigtigt led i at forandringerne får et dybere rodfæste

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig inviteres du hermed til at ringe på telefon 53 57 36 15 så du kan booke din første konsultation hos mig og vi med det samme kan komme i gang med vores fælles arbejde. Hvis du fortsat er i tvivl om du ønsker at starte op hos mig eller ej, inviteres du også til at tage kontakt til mig på telefon 53 57 36 15, hvor du kan booke en gratis afklarende samtale, som er sat til at vare op til 30 minutter. Her vil du kort kunne møde mig samt høre lidt mere om hvordan jeg agter at arbejde specifikt med dine konkrete problemstillinger for herigennem at få et bedre grundlag for din beslutning, om du vil starte op i et forløb hos mig eller ej. Uanset hvor du befinder dig i processen er du hjertelig velkommen.