Depression

Symptomerne på depression kan være nedsat energi, lavt selvværd, selvbebrejdelse, humørsvingninger, kort lunte, vrede, følelse af meningsløshed og håbløshed, forstyrrelser i søvnen, ændring af appetit, nedsat lyst til sex, selvmordstanker, manglende koncentrationsevne m.v. Læg mærke til, at selvsamme symptomer kan ses i forbindelse med sorg og at nogle af symptomerne også er klassiske hvis man enten har sygemeldt sig grundet stress eller er på vej derhen.

Det er ofte sværhedsgraden af de depressive symptomer, som afgør, om man oplever behov for professionel behandling. Min tilgang til behandlingen er at forsøge at assistere dig så hurtigt som muligt ud af den depressive tilstand, men også – hvis du ønsker det – forsøge at assistere dig til aldrig at komme i den tilstand igen.

Depression er ofte et resultat af langvarig stresstilstand. Derfor giver det mest mening at have øje for, hvad det er der har forårsaget den langvarige stresstilstand. Det kunne eksempelvis være, at man kommer til at overforbruge de ressourcer man har til rådighed, at man har alt for store og urealistiske forventninger til sig selv eller at man har haft nogle opvækstvilkår der har været usunde eller direkte skadelige for én. Depression kan også skyldes eksempelvis stofskiftesygdom eller mangel på næringsstoffer, sygeophold hvor man har været lagt i respirator, hjerte-/karsygdomme etc. Herudover er det vigtigt at have for øje, at en depressiv tilstand også kan udløses ved akutte belastende situationer såsom fødsler, pårørende til dødsfald eller pludseligt opståede alvorlige sygdomme etc.

Uanset årsag til den depressive tilstand vil jeg altid vælge at møde dig hvor du aktuelt befinder dig lige nu samt din aktuelle tilstand og tage udgangspunkt heri for at forsøge – efter bedste evne – at assistere dig i retning mod hvad det er du gerne vil opnå ved at gå i et forløb hos mig. Vi vil sammen finde de tilgange, tiltag m.v. som giver dig de bedste resultater i forhold til både den korte og i særdeleshed den lange bane. På den måde søges der at skabes langtidsholdbare løsninger. I den sammenhæng har jeg både en videnskabsbaseret “værktøjskasse” samt mangeårig faglig erfaring, som jeg naturligvis stiller til rådighed for dig og din proces. Mere konkret vil der være fokus på at skabe forandringer via metoder, der har til formål at:

  • ændre dine uhensigtsmæssige tanker, overbevisninger m.v.
  • ændre din adfærd som er med til at skabe den problemstilling du står i samt forhindrer dig i at opnå det du gerne vil opnå
  • assistere dig i at få taget dig af dine følelser, som et vigtigt led i at forandringerne får et dybere rodfæste
  • give dig indsigt og tilbyde konkret metode til at blive bedre til at navigere gennem dit liv, til at tage bedre vare på dig m.v. således at du hurtigst muligt kommer ud af din depressive tilstand og klart forbedrer chancerne for at du aldrig igen bliver depressiv.

Ring og book din første konsultation

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig, er du hjertelig velkommen til at ringe til mig og booke din første konsultation. Min telefonservice sidder klar til at hjælpe dig hermed.

Hvis du ved første konsultation oplever at kemien mellem dig og mig ikke rigtig passer, så vil jeg anbefale dig at se om du kan finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Erfaring og videnskaben har bekræftet, at for at opnå bedste effekt af et forløb er om kemien passer.

Hvis du efter tre konsultationer hos mig ikke oplever fremskridt i forhold til dine problemstillinger vil det give mening at overveje om du skal finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Denne overvejelse bidrager jeg gerne til fordi det vigtigste for mig er at tjene dig og din proces også selvom det betyder at du vælger at gå andre veje end at gå i et forløb hos mig.

Om psykolog Laila Thyraholm

Jeg er en privatpraktiserende psykolog, som lægger vægt på at møde alle med hjertevarme og i øjenhøjde. Du vil opleve at jeg er åben, venlig og nysgerrig overfor dig og dine udfordringer. Ifølge mig, er du og jeg altid ligeværdige, og jeg arbejder motiveret med alle de mennesker som giver mig muligheden herfor.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@pspu.dk