Min psykologfaglige baggrund:

 • Jeg er uddannet autoriseret psykolog og har været privatpraktiserende i mere end 10 år.
 • Jeg har som psykolog primært beskæftiget mig med behandling og forebyggelse af psykiske lidelser tilbudt den voksne del af befolkningen.
 • Jeg har samtidig med været optaget af at finde og tilbyde forløb rettet især mod fagpersoner, der indtager en autoritetsrolle såsom ledere/chefer, læger og andre myndighedspersoner.
 • Ud over behandling og forebyggelse af psykiske lidelser har arbejdsmarkedet og dens rolle i menneskers liv, altid haft et særlig tag i min interesse og motivation.

Hvilke værdier er vigtige for mig?

 • at jeg altid forsøger at tjene dig samt din proces efter bedste evne.
 • at engagere mig, gøre mig umage samt udvise respekt for den enkelte og dennes grænser.
 • at gå til enhver opgave med en åben, venlig nysgerrighed, accept og hjertevarme.
 • at praktisere med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske, -metodiske og -etiske tilgang.
 • at forsøge at kommunikere klart og tydeligt.
 • at vi altid – uden undtagelse – er ligeværdige.
 • at vedligeholde en høj faglig etik og moral, hvor jeg til hver en tid overholder De Etiske Principper for Nordiske Psykologer samt lovgivningen tilknyttet den autorisation jeg har opnået.
 • at min egen udvikling som fag- og privatperson styrkes via efter- og videreuddannelse, supervisionsforløb hos fagfæller etc.

Hvad er med til at påvirke, hvordan jeg er psykolog?

 • At have en ikke-akademisk opvækst og arbejdsliv præger min måde at være akademisk uddannet på. I mit virke som psykolog oplever jeg, at min evne til at møde andre i øjenhøjde, min evne til at relatere samt kommunikere med mennesker fra alle mulige baggrunde, klart er blevet stærkere af den grund.
 • Før jeg blev psykolog som 39-årig og autoriseret psykolog som 41-årig, har jeg blandt andet arbejdet som gartnerimedarbejder, ufaglært kok, uddannet og arbejdet som kontorassistent/-funktionær, været akkordansat trimmedame på en fiskefabrik, ledsager for hjerneskadede mennesker. At være voksen før man starter og færdiggør en uddannelse gør, at man får noget andet ud af uddannelsen end hvis man er helt ung.
 • Som andre, har jeg været igennem til tider alvorlige kriser både af fysisk og psykisk karakter. Mine livserfaringer, som jeg har fået før og ved siden af mit psykologfaglige virke medfører, at jeg kan være mere autentisk og engageret i mit arbejde som psykolog og psykoterapeut.
 • Jeg har altid været optaget af en holistisk forståelse og tilgang til mennesket og menneskets psykiske sundhed og sygdomme. Som tiden går styrkes denne tilgang. 

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@pspu.dk