Laila Thyraholm
- psykologen der elsker sit faglige virke

Det er mig, der er ophavskvinde og ejer af Institut for Psykisk Sundhed. 

Hvad er med til at påvirke, hvordan jeg er psykolog? 

 • at have en ikke-akademisk opvækst og arbejdsliv præger min måde at være akademisk uddannet på. I mit virke som psykolog oplever jeg, at min evne til at møde andre i øjenhøjde, min evne til at relatere samt kommunikere med mennesker fra alle mulige baggrunde, klart er blevet stærkere af den grund.

 • at være voksen før man starter og færdiggør en uddannelse gør, at man får noget andet ud af uddannelsen end hvis man er helt ung. 

 • at som andre, har jeg været igennem til tider alvorlige kriser både af fysisk og psykisk karakter.

 • at mine livserfaringer, som jeg har fået før og ved siden af mit psykologfaglige virke, medfører at jeg kan være mere autentisk og engageret i mit arbejde som psykolog og psykoterapeut.

 • at jeg altid har været optaget af en holistisk forståelse og tilgang til mennesket og menneskets psykiske sundhed og sygdomme. Som tiden går styrkes denne tilgang. I dag ser jeg det således som indlysende, at eksempelvis psykoterapi ikke er den eneste tilgang til at løse og/eller imødegå psykiske problemstillinger.

Min psykologfaglige baggrund:

 • Jeg er uddannet autoriseret psykolog og har været privatpraktiserende i mere end 10 år. 
 • Jeg har som psykolog primært beskæftiget mig med behandling og forebyggelse af psykiske lidelser tilbudt den voksne del af befolkningen. 
 • Jeg har samtidig med været optaget af at finde og tilbyde forløb rettet især mod fagpersoner, der indtager en autoritetsrolle såsom ledelse, læger og andre myndighedspersoner. 
 • Ud over behandling og forebyggelse af psykiske lidelser har arbejdsmarkedet og dens rolle i menneskers liv, altid haft et særlig tag i min interesse og motivation. 

 

Lidt mere faglig baggrund:

 • Før jeg blev psykolog som 39-årig og autoriseret psykolog som 41-årig, har jeg blandt andet arbejdet som gartnerimedarbejder, ufaglært kok, uddannet og arbejdet som kontorassistent/-funktionær, været akkordansat trimmedame på en fiskefabrik, ledsager for hjerneskadede mennesker.

 

Lidt om min personlige baggrund:

 • Jeg er født og opvokset på Bornholm. Min far kom fra en bornholmsk landmandsfamilie og min mor fra en københavnsk arbejderfamilie. Sammen drev de – med en høj grad af deltagelse fra os 4 børn – et landbrug på Bornholm. 
 • Jeg er den første i min familie og den eneste i min generation, som har fået en såkaldt akademisk uddannelse.
 • Jeg har stort behov for at holde mit privatliv privat omend jeg ofte deler ud af mig selv, når først jeg kommer tæt på folk.   


Hvilke værdier sætter jeg højt? 

 • at jeg altid forsøger at tjene dig/jer samt din/jeres proces efter bedste evne. 
 • at engagere mig, gøre mig umage samt udvise respekt for den enkelte og dennes grænser.
 • at gå til enhver opgave med en åben, venlig nysgerrighed, accept og hjertevarme.
 • at praktisere med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske, -metodiske og -etiske tilgang.
 • at forsøge at kommunikere klart, tydeligt og konkret. 
 • at det jeg gør eller ikke gør, har til formål at skabe brugbar, virkningsfuld udvikling samt løsninger, der holder såvel på den korte som på den lange bane.
 • at jeg til hver en tid vedligeholder et ligeværd i de relationer jeg som psykolog går ind 
 • at jeg er opmærksom på at varetage den magt, der ligger i en psykologfaglig stilling som min med ansvarlighed, ydmyghed og respekt.  
 • at vedligeholde en høj faglig etik og moral, hvor jeg til hver en tid overholder De Etiske Principper for Nordiske Psykologer samt lovgivningen tilknyttet den autorisation jeg har opnået. 
 • at min egen udvikling som fag- og privatperson styrkes via efter- og videreuddannelse, supervisionsforløb hos fagfæller etc.