For erhvervslivet

Hvad er arbejdsmarkedets største og vigtigste ressource?

 • Den største samt vigtigste ressource på arbejdsmarkedet kommer fra og via mennesker. 

 • Mennesket og hvad mennesket er for en størrelse, er derfor et godt fokuspunkt, når man gerne vil optimere omsætning, nedbringe omkostninger etc.   

Som psykolog: 

 • studerer og beskæftiger man sig med mennesket og det væsen mennesket er – psykisk, fysisk, socialt, individuelt, kulturelt, historisk, åndeligt etc.

 • har jeg altid været optaget af forhold, som er alment gældende for alle mennesker og som dermed påvirker alle, uanset hvilke og omfanget af de ressourcer den enkelte har til sin rådighed.   

 • kan jeg tilbyde specialiseret viden og indsigt om mennesket.

 • kan jeg tilbyde tiltag, som resulterer i en hensigtsmæssig udvikling der kan øge trivsel, motivation og engagement samt forebygge og nedbringe sygefravær m.v. hvilket i sidste ende påvirker den økonomiske bundlinje i positiv retning. 

 • har jeg i særdeleshed beskæftiget mig med udvikling af fagpersoner, der indtager en autoritetsopgave på arbejdsmarkedet. Det være sig ledere i såvel det private som offentlige regi, sundhedspersonale og myndighedsrepræsentanter. 

 • tilbyder jeg ikke store forkromede og svært overtakserede kurser, som i virkeligheden ikke medfører brugbare eller langtidsholdbare forandringer.

 • tilbyder jeg deltagelse og engagement i hele udviklingsprocessen fra ide og målsætning til de bliver udført og implementeret i jeres hverdag.

 • er det en selvfølge for mig, at selve forløbet tilpasses jeres behov og tilbydes til konkurrencedygtige priser.

Som privatperson:

 • har jeg er særlig baggrund, som gør mig – ifølge mig selv – ekstra egnet til at arbejde med spørgsmål, problemstillinger og udfordringer, liberalt erhverv kan befinde sig i.
 • Jeg er opvokset på en gård, hvor mine forældre stod for driften af et aktivt landbrug. Jeg er blevet inddraget i arbejdet og tilgangen til at drive liberalt erhverv, fra før jeg selv kan huske. Det slap kun da gården blev solgt da jeg var midt i 20erne.
 • Jeg er således – ud over at vokse op i en familie – også vokset op i et liberalt erhverv med alt hvad dertil hører.
 • Herudover var jeg særligt knyttet til min far, som – i så mange andre familier – var overhovedet såvel for driften som for familien.
 • Jeg udviklede mig til noget af en drengepige samtidig med, at jeg fra naturens side er deldelt en høj grad af sensitivitet. 
 • Konklusion: Liberalt erhverv er således en del af min kulturelle DNA, som jeg ikke formår at lægge fra mig.
 • Konklusion: Det giver nogle klare særlige fordele når jeg, nu som psykolog,  tilbyder ydelser rettet udvikling, forebyggelse, krisehåndtering, langtidsholdbare løsninger m.v. 


Du og/eller din virksomhed inviteres hermed til at tage kontakt til mig, for at høre mere om, hvorledes jeg kan skabe merværdi for dig, for dit faglige virke, for eventuelle medarbejdere og kollegaer samt for din virksomhed og/eller den virksomhed du arbejder for.