Helhedsorienteret psykolog:

med fokus på bæredygtige/

langtidsholdbare forandringer

Jeg tilbyder dig min specialiserede psykologfaglige viden og professionelle erfaring med:

 • behandling og forebyggelse af psykiske lidelser og andre problemstillinger til alle der er fyldt 18 år.
 • udvikling og vedligeholdelse af mønsterbrydning.
 • udvikling og vedligeholdelse af livsstilsændringer.
 • udvikling af fagpersoner, der indtager autoritetsrolle og dermed autoritetsopgaver i deres faglige virke. Det kunne være ledere både i det private og i det offentlige regi, sundhedspersonale såsom læger og andre behandlere m.fl.

Min tilgang til mit faglige virke er, at forsøge:

 • at tjene dig og din proces efter bedste evne.
 • at engagere mig og gøre mig umage.
 • at søge at levere højest mulig psykologfaglig kvalitet.
 • at assistere dig i at opnå en realistisk målsætning.
 • at yde et hjertevarmt, respektfuldt med- og modspil.
 • at være helhedsorienteret og tilbyde bæredygtige løsninger.
 • at assistere dig med at få forandringerne ført ud i din tilværelse.
 • at anvende tilgange der styrker, at de opnåede forandringer også holder på den lange bane.

Jeg anvender primært metoder og tilgange som har grobund i:

 • mindfulness baseret kognitiv adfærdsterapi (MBKT)
 • compassionfokuseret terapi (CFT)
 • kognitive adfærdsterapi (KAT)

Uafhængigt af hvilke metoder en psykolog oftest gør brug af, så er kemien mellem dig og psykologen en central faktor for, om du får en oplevelse af, at forløbet er brugbart og gavnligt for dig.

Kontakt

Email: mail@pspu.dk

Telefon: 53 57 36 15