Psykolog med fokus på at skabe forandring, der også holder på den lange bane!

Jeg tilbyder dig min specialiserede psykologfaglige viden og professionelle erfaring med:

 • behandling og forebyggelse af psykiske lidelser og andre problemstillinger til alle der er fyldt 18 år.
 • udvikling og vedligeholdelse af mønsterbrydning.
 • udvikling og vedligeholdelse af livsstilsændringer.
 • udvikling af fagpersoner, der indtager autoritetsrolle og dermed autoritetsopgaver i deres faglige virke. Det kunne være ledere både i det private og i det offentlige regi, sundhedspersonale såsom læger og andre behandlere m.fl.
 • anden erhvervspsykologisk sparring og udviklingsarbejde.

Jeg anvender metoder og tilgange som har grobund i:

 • kognitive adfærdsterapi (KAT)
 • mindfulness baseret kognitiv adfærdsterapi (MBKT)
 • compassionfokuseret terapi (CFT)

Jeg har herudover en tilgang og en forståelse som:

 • har særligt fokus på det almen menneskelige.
 • inkluderer en evolutionspsykologisk forståelse af mennesket.

Jeg tilbyder herudover:

 • at tjene dig og din proces efter bedste evne.
 • at engagere mig og gøre mig umage.
 • kronisk at søge at levere højest mulig psykologfaglig kvalitet.
 • at assistere dig i at opnå en realistisk målsætning.
 • at yde et hjertevarmt, respektfuldt med- og modspil.
 • at arbejde på, at opnå højst mulig effekt af vores bidrag til processen.
 • at min kommunikation er oprigtig, konkret og tydelig.
 • at være helhedsorienteret og tilbyde bæredygtige løsninger.
 • at arbejde for, at du hurtigst muligt kan opnå din målsætning med at gå hos mig uden det går ud over den psykologfaglige kvalitet.
 • at anvende tilgange der styrker, at de opnåede forandringer også holder på den lange bane.
 • at assistere dig med at få forandringerne ført ud i din tilværelse.
 • at bruge metoder, som har videnskabelig evidens for deres effekt.

Vigtig info: Jeg har ikke ydernummer. Har du en henvisning fra lægen og gerne vil booke en tid med anvendelse af den, skal du finde en psykolog med ydernummer. Du kan finde en liste over psykologer med ydernummer på sundhed.dk.

Vigtig info: Aktuelt har jeg ingen ventetider.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk