HSP – Særligt sensitiv

HSP står for “Highly Sensitive Person” som er en betegnelse psykolog Elaine N. Aron har udviklet i forbindelse med sin forskning. HSP oversættes ofte på dansk til særligt sensitiv eller højsensitiv.

Særligt sensitive mennesker menes at være født med et nervesystem, som medfører, at man mærker alt tydeligere og mere kraftigt end dem som ikke er særligt sensitive. Fysiske fornemmelser, følelser men også ydre stimuli mærkes meget tydeligere og kraftigere end hos andre uden HSP. Eftersom særligt sensitive mærker og modtager flere oplysninger via deres nervesystem end andre uden HSP, påvirker det måden hvorpå de er i verden. De har eksempelvis større tendens til at trække sig og have et stort behov for ro og for at være alene. De placerer sig ofte ude i periferien af en social sammenkomst fremfor at stå inde i centrum og få al opmærksomhed m.v.

For særligt sensitive kan der være ekstra mange udfordringer i at leve i et moderne samfund som vores. At være særligt sensitiv er et grundvilkår, hvilket betyder, at man bliver nødt til at leve et liv og træffe valg i overensstemmelse med at man er særligt sensitiv.

Hos Institut for Psykisk Sundhed vil der være mulighed for at få hjælp til at lave de nødvendige livsstilsændringer, at få repareret på de skader der måtte være sket på vejen gennem sit liv med HSP og lære både at acceptere og påskønne det faktum at man er særligt sensitiv, hvilket kan være en udfordring i et samfund hvor sensitivitet og stor følsomhed ofte devalueres og problematiseres. Der er mange fordele og styrker i at være særligt sensitiv, men der er også nogle hensyn man bliver nødt til at tage, hvis man selv, ens pårørende eller ens medarbejdere er særligt sensitiv.

For at hjælpe dig på bedst mulig måde vil der tages udgangspunkt i hvor du befinder dig både tilstandsmæssigt, hvor du er i livet, hvem du er som person etc. Herfra vil vi hele tiden arbejde i retning af at opnå den realistiske målsætning for forløbet hos mig som vi som starter med at finde og afstemme før arbejdet for alvor går i gang. Med fokus på tanker, følelser, kropslige fornemmelser og din adfærd vil der via en brugbar følelsesmæssig omsorg, med- og modspil etc. søges efter “værktøjer”, der medfører, at du bedre kan navigere sundt og hensigtsmæssigt igennem dit liv. Dette vil  resultere i bedre livskvalitet samt forebygge og eventuelt behandle sygdomsperioder med eksempelvis stress, angst, depression, udbrændthed m.v. 

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig inviteres du hermed til at ringe, så du kan booke din første konsultation hos mig og vi med det samme kan komme i gang med vores fælles arbejde. Hvis du fortsat er i tvivl om du ønsker at starte op hos mig eller ej, inviteres du også til at tage kontakt til mig,, hvor du kan booke en gratis intro-samtale, som er sat til at vare op til 30 minutter. Her vil du kort kunne møde mig samt høre lidt mere om hvordan jeg agter at arbejde specifikt med dine konkrete problemstillinger for herigennem at få et bedre grundlag for din beslutning, om du vil starte op i et forløb hos mig eller ej. Uanset hvor du befinder dig i processen er du hjertelig velkommen. 

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk