Betaling

Hvordan foregår betalingen?
For nuværende sker betaling kontant umiddelbart efter hver konsultation. 

Har du har en bevilling fra sundhedsforsikring, arbejdsplads eller offentlig myndighed, er der ofte mulighed for, at jeg afregner direkte med sundhedsforsikringen, arbejdspladsen eller den offentlige myndighed. For dette opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,- ud over honoraret for konsultationen. Jeg har i denne forbindelse brug for en kopi af bevillingsskrivelsen. Dækker bevillingen ikke hele honoraret for konsultationen samt administrationsgebyret, opkræves du det mellemliggende beløb, som betales kontant efter hver konsultation. Hvis bevillingen ikke dækker for sene afbud eller udeblivelser, opkræves du det fulde honorar herfor. I den sammenhæng vil der fremsendes faktura med max. 8 dages betalingsfrist.

At overholde betingelser for betaling og aflysning er at udvise respekt.
At overholde betalingsbetingelser inklusiv reglerne i forhold til aflysning, udeblivelse m.v. er at udvise respekt for mit faglige virke, mit engagement, min tid m.m. Det har således en stor betydning for mig – også udover det økonomiske aspekt – at du vælger, at overholde de rammer, betingelser m.v. som listes på denne hjemmeside.

At fungere som privatpraktiserende psykolog og terapeut er ikke økonomisk lukrativt. 
I modsætning til hvad de fleste tror, så er arbejdet som privatpraktiserende psykolog ikke noget man bliver økonomisk “fed” af. Når du eksempelvis betaler kr. 1.000,- for en session á 60 minutters varighed, så har du i virkeligheden betalt kr. 1.000,- for 2 timers arbejde udført af en psykolog med en mangeårig uddannelse og efteruddannelse. Med andre ord, så får jeg et honorar på kr. 500,- i timen – hvis jeg ikke modtager en sen aflysning med ingen eller nedsat betaling og som af tidsmæssige grunde ikke kan benyttes af anden person med behov for psykologhjælp hos mig. Disse penge skal dække: husleje til erhvervslejemål, annoncering, telefonservice, hjemmeside, forsikringer, pensionsopsparing, supervision, efteruddannelse, kontorartikler, rengøring, revisor, ferie, sygeperioder, skat m.m.m. før jeg kan overføre penge til min privatøkonomi.

Jeg er ok med, at jeg ikke bliver økonomisk “fed” af mit arbejde, men jeg er ikke ok med, at der er mennesker, som vælger ikke at overholde reglerne for at gå i et forløb hos mig.