Betalingsmuligheder og -betingelser

Baggrund for aktuelle betalingsmuligheder og -betingelser:

Jeg ønsker at kunne tilbyde de bedst mulige priser for det bedst mulige psykologfaglige arbejde. 

Jeg ønsker at bruge så lidt tid på administrative opgaver som muligt og så meget tid på mit psykologfaglige arbejde, efteruddannelse m.v.

Grundet stigende omkostninger for erhvervsdrivende til udbydere af MobilePay og betalingskortløsninger samt nye omkostninger til overholdelse af GDPR (lovgivningen om IT-behandling og opbevaring af data) og fordi jeg ønsker, at tilbyde de bedst mulige priser for det bedst mulige psykologfaglige arbejde, har jeg valgt, at man kun kan betale for mine honorarer, opkrævning af gebyrer m.v. ved hjælp af kontanter eller bankoverførsler. Det medfører en anelse mere besvær for dig og mig, men sparer dig for en unødig og uønsket ekstra udgift, som tydeligt vil kunne ses på din økonomiske bundlinje.   

Jeg anser det er at udvise respekt for mit engagement og arbejde at betale rettidigt for mine ydelser, varslede gebyropkrævninger m.v. 

Kontanter eller overførsel til konto: 6737 0001284364

Målsætning er, at betaling for honorar gennemføres senest umiddelbart før eller umiddelbart efter konsultationen.

Du kan betale med kontanter umiddelbart før eller umiddelbart efter konsultationen er afsluttet.

Du kan betale ved at overføre prisen for den bookede konsultation før konsultationen afholdes til ovenstående konto. Husk at skrive dit navn og dato på den dag konsultationen, du betaler for, ligger. 

Du kan betale ved hjælp af “straks overførsel” umiddelbart efter konsultationen er afsluttet til ovenstående konto

OBS: Hvis du vælger at overføre prisen for mit honorar til ovenstående konto enten før konsultationen eller umiddelbart efter ved hjælp af “straks overførsel” skal beløbet – uden undtagelse – figurere på ovenstående konto allersenest klokken 08.00 næstkommende hverdag. Hvis beløbet ikke figurerer på kontoen allersenest klokken 08.00 næstkommende hverdag på ovenstående konto, vil der – uden undtagelse – blive fremsendt faktura på samme betingelser, som beskrevet nedenfor. Skyldes manglende rettidig modtagelse af honorar tekniske problemer hos IT-leverandører eller andre, påhviler det dig skriftligt at dokumentere dette forhold, før gebyr for fremsendelse af faktura bortfalder. 

Når andre betalingsmuligheder er udtømte: Betaling ved hjælp af fremsendelse af faktura

Dette er en betalingsmulighed, som kun kan anvendes når de øvrige betalingsmuligheder er udtømte. Denne betalingsmulighed medfører altid en merudgift til administration på kr. 100,-. Betalingsfristen vil altid være 8 dage netto. Overholdes betalingsfristen ikke, vil der efter de 8 dage beregnes 1,75% rente pr. måned samt blive opkrævet rykkergebyr jf. reglerne beskrevet i gældende rentelov for private virksomheder. Herudover vil eventuelle bookede aftaler aflyses og man kan først booke en ny tid, når det udestående figurerer på ovenstående konto.  

Betaling ved hjælp af sundhedsforsikring, bevilling fra arbejdsgiver, fagforening eller andre

Har du en sundhedsforsikring, en bevilling fra arbejdsgiver, fagforening eller andre, skal du først have afklaret, om du kan bruge bevillingen hos mig. Til brug herfor kan jeg oplyse, at jeg er autoriseret psykolog og ikke er medlem af noget psykolognetværk, såsom Prescriba eller Falck Healthcare.

Kan bevillingen bruges hos mig, skal du medbringe kopi af bevillingsskrivelse ved vores første samtale.

Ofte vil der være mulighed for, at jeg kan opkræve honorar for konsultationen direkte fra sundhedsforsikringen, arbejdsgiver, fagforening eller andre. Dette gøres mod et administrationsgebyr på kr. 100,-. Hvis betaling for konsultation skal ske ved direkte opkrævning fra sundhedsforsikringen, arbejdsgiver, fagforening eller andre, skal det fremgå af bevillingsskrivelsen, hvorledes opkrævning af honorar kan ske. 

Hvis bevillingen ikke dækker hele mit honorar, vil du blive opkrævet det mellemliggende beløb under samme vilkår og muligheder, som beskrevet ovenfor.

Hvis det ikke fremgår tydeligt af bevillingsskrivelse eller anden dokumentation at sundhedsforsikring, arbejdsgiver, fagforening eller andre dækker udgifter ved for sene aflysninger eller udeblivelser fra konsultation (jf. regler for aflysning og udeblivelser) vil du blive opkrævet honoraret herfor. 

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk