Betalingsmuligheder og -betingelser

Baggrund for aktuelle betalingsmuligheder og -betingelser:

Jeg ønsker at kunne tilbyde de bedst mulige priser for det bedst mulige psykologfaglige arbejde.

Jeg ønsker at bruge så lidt tid på administrative opgaver som muligt og så meget tid på mit psykologfaglige arbejde, efteruddannelse m.v.

Grundet stigende omkostninger for erhvervsdrivende til udbydere af MobilePay og betalingskortløsninger samt nye omkostninger til overholdelse af GDPR (lovgivningen om IT-behandling og opbevaring af data) og fordi jeg ønsker, at tilbyde de bedst mulige priser for det bedst mulige psykologfaglige arbejde, har jeg valgt, at man kun kan betale for mine honorarer, opkrævning af gebyrer m.v. ved hjælp af kontanter eller bankoverførsler. Det medfører en anelse mere besvær for dig og mig, men sparer dig for en unødig og uønsket ekstra udgift, som tydeligt vil kunne ses på din økonomiske bundlinje.
Jeg anser det er at udvise respekt for mit engagement og arbejde at betale rettidigt for mine ydelser, varslede gebyropkrævninger m.v.

Kontanter eller overførsel til konto: 6737 0001284364

Målsætning er, at betaling for honorar gennemføres senest umiddelbart før eller umiddelbart efter konsultationen.

Du kan betale med kontanter umiddelbart før eller umiddelbart efter konsultationen er afsluttet.

Du kan betale ved at overføre prisen for den bookede konsultation før konsultationen afholdes til ovenstående konto. Husk at skrive dit navn og dato på den dag konsultationen, du betaler for, ligger.

Du kan betale ved hjælp af “straks overførsel” umiddelbart efter konsultationen er afsluttet til ovenstående konto.

OBS: Hvis du vælger at overføre prisen for mit honorar til ovenstående konto enten før konsultationen eller umiddelbart efter ved hjælp af “straks overførsel” skal beløbet – uden undtagelse – figurere på ovenstående konto allersenest klokken 08.00 næstkommende hverdag. Hvis beløbet ikke figurerer på kontoen allersenest klokken 08.00 næstkommende hverdag på ovenstående konto, vil der – uden undtagelse – blive fremsendt faktura på samme betingelser, som beskrevet nedenfor. Skyldes manglende rettidig modtagelse af honorar tekniske problemer hos IT-leverandører eller andre, påhviler det dig skriftligt at dokumentere dette forhold, før gebyr for fremsendelse af faktura bortfalder.
Når andre betalingsmuligheder er udtømte: Betaling ved hjælp af fremsendelse af faktura

Dette er en betalingsmulighed, som kun kan anvendes når de øvrige betalingsmuligheder er udtømte. Denne betalingsmulighed medfører altid en merudgift til administration på kr. 100,-. Betalingsfristen vil altid være 8 dage netto. Overholdes betalingsfristen ikke, vil der efter de 8 dage beregnes 1,75% rente pr. måned samt blive opkrævet rykkergebyr jf. reglerne beskrevet i gældende rentelov for private virksomheder. Herudover vil eventuelle bookede aftaler aflyses og man kan først booke en ny tid, når det udestående figurerer på ovenstående konto.

Betaling ved hjælp af sundhedsforsikring, bevilling fra arbejdsgiver, fagforening eller andre

Jeg afregner ikke direkte med sundhedsforsikringer, arbejdsgivere, fagforening eller andre aktører. Med andre ord: jeg blander mig ikke i hvorledes du finder midler til at betale mit honorar. Udbetaling af midler fra aktører, som har bevilget dig midler til forløb hos psykolog er et mellemliggende mellem dig og den bevilgende aktør. Der gøres kun en undtagelse hertil. Mod et gebyr tilbyder jeg at indberette de forskellige behandlinger til Sygeforsikring ”danmark” når der er mulighed for, at du kan opnå tilskud herfra.

Bonusinfo: Når man skal søge og/eller bruge en bevilling til at betale hele eller dele af psykologhonoraret fra eksempelvis sundhedsforsikring, arbejdsgiver, fagforening, kommune eller andre vil det ofte være relevant at vide, at jeg:

  • er uddannet og praktiserer som autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) i min egen privatpraksis.
  • har et såkaldt ydernummer, hvilket betyder, at jeg kan tilbyde terapiforløb til mennesker henvist fra læge til psykolog og som lever op til rammerne for denne ordning. Ordningen medfører automatisk en reduceret pris for den enkeltes egenbetaling af psykologens honorar.
  • ikke er medlem af noget psykolognetværk såsom Prescriba eller Falck Healthcare.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@pspu.dk