Fylder angst for meget i dit liv?

Lad mig hjælpe dig med at bryde fri og få et bedre liv.

Hvis du har angst, der begrænser dig i dit liv eller gør dig direkte syg, så kontakt mig. Jeg tilbyder en specialiseret angstbehandling, som både videnskaben og erfaringer fra virkeligheden viser har den største og bedst effekt for langt de fleste mennesker. Det er hverken håbløst eller umuligt at komme en begrænsende og/eller sygdomsskabende angst til livs, men det kræver i langt de fleste tilfælde et veltilrettelagt behandlingsforløb hos en dygtig professionel behandler.


Hvad er klare symptomer på angst?

Et liv med tilbagevendende angstanfald kan bide sig fast som stress i krop, sind og sjæl. Du kan endda udvikle angst for angsten, hvilket i sig selv kan indskrænke dit liv, fordi din frygt for at få et angstanfald kommer til at fylde.

Angstsymptomer er både fysiske og psykiske. Fysisk kan de give sig udslag i muskelspændinger, ekstrem træthed, rysteture og uro i kroppen. Det kan også meget vel være, at du mærker hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed og ubehag i maven, når du står i bestemte situationer. Psykisk kan angsten medføre, at du hele tiden overvåger dine omgivelser eller dine egne symptomer og dermed meget af tiden er i alarmberedskab. Du kan udvikle katastrofetanker, komme til at tro du er ved at blive sindssyg eller lignende – tanker og overbevisninger som i sig selv kan medføre svære angstreaktioner.  Herudover ses der ofte problemer med koncentration, hukommelse og søvn.

Individuel og helhedsorienteret hjælp mod angst

Jeg tager altid udgangspunkt i din særlige situation, hvis du starter i et forløb hos mig. Ingen mennesker er ens men har forskellige ressourcer og sygdomsforløb, og det har betydning for hvordan angsten kan slå rod i dig og din krop. Derfor skal jeg have kendskab til din krops reaktioner, dine fysiske fornemmelser og psykiske udfordringer. Så kan vi sammen få vendt dine negative tanker, og du kan bryde fri af de fysiske og psykiske symptomer, du gennemlever.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg hovedsageligt indenfor den såkaldt kognitive terapeutiske tilgang med særligt fokus på kognitiv adfærdsterapi, mindfulness baseret kognitiv terapi samt compassion fokuseret terapi. Du vil opleve en omsorgsfuld og hjertevarm behandling hos mig. Målsætningen med behandlingen er, at den skal virke og være brugbar for dig, og det bliver den blandt andet, når vi er sammen om at udfordre de tanker, du oplever her og nu samt udfordre den adfærd, som kan være med til at fastholde dig i angsten.

 Hvad er angst?

Angst er en helt naturlig følelse og en helt naturlig tilstand for din krop af være i. Vi har brug for angst for at optimere vores chance for at overleve og reducere risikoen for skade. Hvis en bil er ved at køre dig ned, så er det vigtigt, du oplever angst, fordi angstreaktionen er med til at hjælpe dig med at undgå eller begrænse en mulig skade. Angst kan også hjælpe dig til at reducere risikoen for, at du igen kommer ud for samme fare.

Men angsten kan udvikle sig til at blive en lidelse, og du kan have angst i forskellige sværhedsgrader. Hvis du oplever at angsten:

  • forværrer dit helbred.
  • fylder rigtig meget i dit opmærksom og i dit liv.
  • aldrig rigtig vil slippe dig.
  • forhindrer dig i at have en velfungerende livsførelse.

Så kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp. Her er psykologer ofte en god faggruppe at gå til.

Når din angst kræver behandling

Før vi påbegynder en behandling mod din angst med enten at nedbringe den eller med at få angsten til helt at slippe sit tag i dig, så er det væsentligt hvilken type angst, der har slået rod i dig og din krop.


Båden typen af angst og sværhedsgraden hos dig påvirker hvordan, vi arbejder med behandling og forebyggelse af din angst i et konkret forløb. Derfor prioriterer jeg altid at bruge tilstrækkelig med tid til at sætte mig ind i og forstå din særlige situation.

Sådan arbejder vi med behandling og forebyggelse af din angst

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i hvor du tilstandsmæssigt befinder dig lige nu. Jeg vil have øje for hele dig og alt hvad du består af samt på de sammenhænge, du indgår i.

Min forståelse af dig er således helhedsorienteret. Det samme gælder metoderne, som jeg anvender til at assistere dig i at opnå de ønskede resultater. Vi fokuserer på din tænkning, dine overbevisninger og dine fortællinger om dig selv og andre sammen med din adfærd, dine følelser, din krops reaktioner, fysiske fornemmelser m.v. Metodisk kaldes det kognitiv adfærdsterapi, når vi tager udgangspunkt i hvordan du har det lige nu og her, og hvordan dine tanker, handlinger, følelser og kropslige reaktioner er internt forbundne.

Det kan også blive relevant at undersøge hvordan angsten har haft mulighed for at få grobund hos dig – altså kigge på de dybereliggende årsager ved at rette en opmærksomhed på din historie og hvad der har gået forud for, at du opsøger min assistance.

Angstbehandling er en fælles indsats

Som psykolog kan jeg facilitere en udvikling og en bedring af din tilstand. Jeg vil altid forsøge at tjene dig og din proces, men som psykolog kan jeg ikke gå ind og skabe resultater alene. At skabe resultater kræver deltagelse og engagement fra din side.

Et godt samarbejde mellem os er derfor helt centralt for at opnå brugbare og virkningsfulde resultater. Vi vil sammen finde en realistisk men også ambitiøs målsætning for processen og vores samarbejde.

Book et forløb eller en afklarende samtale

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig, er du meget velkommen til at kontakte mig og booke din første konsultation. Så kan vi med det samme komme i gang med vores fælles arbejde. Jeg har konsultation i Vanløse og Brønshøj.

Hvis du fortsat er i tvivl om du ønsker at starte op hos mig eller ej, så vil jeg gerne invitere dig til at booke en gratis intro-samtale. Her kan du høre lidt mere om hvordan jeg agter at arbejde specifikt med dine konkrete problemstillinger samt få en fornemmelse af om kemien mellem os er god og dermed kan skabe en næringsrig grobund for vores fælles arbejde. Den gratis og uforpligtende intro-samtale varer ca. 25-30 minutter.

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Om psykolog Laila Thyraholm

Jeg er en privatpraktiserende psykolog, som lægger vægt på at møde alle i øjenhøjde. Du vil opleve at jeg er åben og nysgerrig overfor dig og dine udfordringer, for det er mine metoder, der skal passe til dig (og ikke omvendt). Ifølge mig, er du og jeg altid ligeværdige, og jeg arbejder motiveret med alle mine klienter.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk