Angst

Angst er noget vi alle sammen oplever og angst har i sin grundform det formål, at hjælpe os med at overleve. Men angsten kan udvikle sig til at være i sådan en sværhedsgrad:

  • at den forværrer vores helbred.
  • at den fylder rigtig meget af vores opmærksom og liv.
  • at den ikke rigtigt vil slippe os.
  • at den forhindrer os i at have en velfungerende livsførelse. 


Hvorledes det er nødvendigt at arbejde med at nedbringe eller helt få en angst til at slippe taget i dig, afhænger blandt andet af af, hvilken type angst der har slået rod i dig samt i din krop og nogle gange også af hvordan det kan være, at angsten har haft mulighed for at få grobund hos dig. Herudover er mennesker forskellige, de har forskellige ressourcer, forskellige udgangspunkter m.v. hvilket også påvirker hvorledes der arbejdes med behandling og forebyggelse af angst her hos mig. Derfor kan det tæt på umuligt at være særlig konkret, når jeg her gerne vil give et indtryk af, hvorledes jeg arbejder, når angst er temaet for mit psykologfaglige virke. Jeg kan dog forsøge at beskrive kort, hvorledes jeg arbejdet med behandling og/eller forebyggelse af angst. 

Min generelle tilgang til at arbejde med angst vil altid tage udgangspunkt i hvor du tilstandsmæssigt m.v. befinder dig lige nu. Vi vil sammen finde en realistisk, men også gerne ambitiøs målsætning for det arbejde vi fælles og hver især investerer i processen. Jeg vil have øje for hele dig og alt hvad du består af samt på de sammenhænge du indgår i. Herudover vil der naturligvis også være en opmærksomhed på din historie og dermed hvad der har gået forud for, at du opsøger min assistance. Min forståelse af dig er således helhedsorienteret. Det samme gælder metoderne som anvendes for at assistere dig i at opnå de ønskede resultater. Dette vil hos mig blandt andet medføre, at vi fokuserer på din tænkning/dine overbevisninger/dine fortællinger om dig selv og andre samt på din adfærd, dine følelser og din krops reaktioner, fysiske fornemmelser m.v. Ved hjælp af psykologfaglige velafprøve og veldokumenterede metoder/værktøjer kan vi via ændring i din tænkning, ændring i din adfærd samt en god følelsesmæssig omsorg m.v. med meget stor sandsynlighed skabe de ønskede resultater. For nogle mennesker viser det sig nødvendigt at anvende andre sundhedsfaglige tilgange end dem der aktuelt er mulighed for at tilbyde her ved Institut for Psykisk Sundhed. Jeg har altid øje for dette mulige behov og assisterer gerne med anbefalinger m.v. i den sammenhæng hvis dette viser sig brugbart og/eller nødvendigt. 

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig inviteres du hermed til at ringe på telefon 53 57 36 15 så du kan booke din første konsultation hos mig og vi med det samme kan komme i gang med vores fælles arbejde. Hvis du fortsat er i tvivl om du ønsker at starte op hos mig eller ej, inviteres du også til at tage kontakt til mig på telefon 53 57 36 15, hvor du kan booke en gratis afklarende samtale, som er sat til at vare op til 30 minutter. Her vil du kort kunne møde mig samt høre lidt mere om hvordan jeg agter at arbejde specifikt med dine konkrete problemstillinger for herigennem at få et bedre grundlag for din beslutning, om du vil starte op i et forløb hos mig eller ej. Uanset hvor du befinder dig i processen er du hjertelig velkommen.