Fylder angst for meget i dit liv?

Hvis du har angst, der begrænser dig i dit liv eller gør dig direkte syg, så inviteres du til at kontakt mig. Jeg tilbyder en specialiseret angstbehandling, som både videnskaben og erfaringer fra virkeligheden viser, har den største og bedst effekt for langt de fleste mennesker. Det er hverken håbløst eller umuligt at komme en begrænsende og/eller sygdomsskabende angst til livs, men det kræver i langt de fleste tilfælde et veltilrettelagt behandlingsforløb hos en dygtig professionel behandler.


Hvad er klare symptomer på angst?

Et liv med tilbagevendende angstanfald kan bide sig fast som stress i krop, sind og sjæl. Du kan endda udvikle angst for angsten, hvilket i sig selv kan indskrænke dit liv, fordi din frygt for at få et angstanfald kommer til at fylde.

Angstsymptomer er både fysiske og psykiske. Fysisk kan de give sig udslag i muskelspændinger, ekstrem træthed, rysteture og uro i kroppen. Det kan også meget vel være, at du mærker hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed og ubehag i maven, når du står i bestemte situationer. Psykisk kan angsten medføre, at du hele tiden overvåger dine omgivelser eller dine egne symptomer og dermed meget af tiden er i alarmberedskab. Du kan udvikle katastrofetanker, komme til at tro du er ved at blive sindssyg eller lignende – tanker og overbevisninger som i sig selv kan medføre svære angstreaktioner. Herudover ses der ofte problemer med koncentration, hukommelse og søvn.

Individuel og helhedsorienteret hjælp mod angst

Jeg tager altid udgangspunkt i din særlige situation, hvis du starter i et forløb hos mig. Ingen mennesker er ens men har forskellige ressourcer og sygdomsforløb, og det har betydning for hvordan angsten kan slå rod i dig og din krop. Derfor vil jeg søge kendskab til din krops reaktioner, dine fysiske fornemmelser og psykiske udfordringer.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg hovedsageligt indenfor den såkaldt kognitive terapeutiske tilgang med særligt fokus på kognitiv adfærdsterapi, mindfulness baseret kognitiv terapi samt compassion fokuseret terapi. Du vil opleve en omsorgsfuld og hjertevarm behandling hos mig. Målsætningen med behandlingen er, at den virker og er brugbar for dig, og det bliver den blandt andet, når vi er sammen om at udfordre de tanker, du oplever her og nu samt udfordre den adfærd, som kan være med til at fastholde dig i angsten.

Når din angst kræver behandling

Før vi påbegynder en behandling mod din angst med enten at nedbringe den eller med at få angsten til helt at slippe sit tag i dig, så er det væsentligt hvilken type angst, der har slået rod i dig og din krop.

Båden typen af angst og sværhedsgraden hos dig påvirker hvordan, vi arbejder med behandling og forebyggelse af din angst i et konkret forløb. Derfor prioriterer jeg altid at bruge tilstrækkelig med tid til at sætte mig ind i og forstå din særlige situation.

Sådan arbejder vi med behandling og forebyggelse af din angst

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i hvor du tilstandsmæssigt befinder dig lige nu. Jeg vil have øje for hele dig og alt hvad du består af samt på de sammenhænge, du indgår i.

Min forståelse af dig er således helhedsorienteret. Det samme gælder metoderne, som jeg anvender til at assistere dig i at opnå de ønskede resultater. Vi fokuserer på din tænkning, dine overbevisninger og dine fortællinger om dig selv og andre, din adfærd, dine følelser, din krops reaktioner, fysiske fornemmelser m.v.

Det vil også være relevant at undersøge hvordan angsten har haft mulighed for at få grobund hos dig – altså kigge på de dybereliggende årsager ved at rette en opmærksomhed på din historie og hvad der har gået forud for, at du opsøger min assistance.

Angstbehandling er en fælles indsats

Som psykolog kan jeg facilitere en udvikling og en bedring af din tilstand. Jeg vil altid forsøge at tjene dig og din proces, men som psykolog kan jeg ikke gå ind og skabe resultater alene. At skabe resultater kræver deltagelse og engagement fra din side.

Et godt samarbejde mellem os er derfor helt centralt for at opnå brugbare og virkningsfulde resultater. Vi vil sammen finde en realistisk men også ambitiøs målsætning for processen og vores samarbejde.

Ring og book din første konsultation

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig, er du hjertelig velkommen til at ringe til mig og booke din første konsultation. Min telefonservice sidder klar til at hjælpe dig hermed.

Hvis du ved første konsultation oplever at kemien mellem dig og mig ikke rigtig passer, så vil jeg anbefale dig at se om du kan finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Erfaring og videnskaben har bekræftet, at for at opnå bedste effekt af et forløb er om kemien passer.

Hvis du efter tre konsultationer hos mig ikke oplever fremskridt i forhold til dine problemstillinger vil det give mening at overveje om du skal finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Denne overvejelse bidrager jeg gerne til fordi det vigtigste for mig er at tjene dig og din proces også selvom det betyder at du vælger at gå andre veje end at gå i et forløb hos mig.

Om psykolog Laila Thyraholm

Jeg er en privatpraktiserende psykolog, som lægger vægt på at møde alle i øjenhøjde. Du vil opleve at jeg er åben og nysgerrig overfor dig og dine udfordringer, for det er mine metoder, der skal passe til dig (og ikke omvendt). Ifølge mig, er du og jeg altid ligeværdige, og jeg arbejder motiveret med alle mine klienter.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk