Angst

Angst er noget vi alle sammen oplever og angst har i sin grundform det formål at hjælpe os til at overleve. Men angsten kan udvikle sig til at være i sådan en sværhedsgrad, at den forværrer vores helbred, at den fylder rigtig meget af vores opmærksom og liv, at den ikke rigtigt vil slippe os og at den forhindrer os i at have en velfungerende livsførelse. Eksempler herpå kunne være social angst, fobisk angst, panikangst, generaliseret angst og OCD.

Kognitiv Terapi og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi har ofte vist sig, at have en rigtig god effekt til at hjælpe med de forskellige angstproblematikker man måtte have.