Autoritetsudvikling

Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg haft en særlig interesse for autoriteters måde at være en autoritet på. Senere – da jeg fandt ud af det var en mulighed – har interessen for udvikling af måden hvorpå man indtager sin rolle som autoritet været en særlig drivkraft for min interesse og engagement i det psykologfaglige felt. 

Når man indtager en lederrolle kommer spørgsmålet om hvorledes man praktiserer sin autoritet i spil. Ofte forbinder vi lederrollen med at være leder i en virksomhed, men faktisk indtager vi en lederrolle i alle mulige sammenhænge. Når du er forælder indtager du en lederrolle. Når du hyres / konsulteres, fordi du har en særlig viden på et givent område indtager du en autoritetsrolle. Når du indtager en opgave som repræsenterer statens magt indtager du en autoritetsrolle. 

Måden hvorpå vi går til vores autoritetsrolle, måden hvorpå vi praktiserer den og håndterer den magt, der ligger i den etc. har en umådelig stor betydning for graden af succes vi oplever i vores rolle, om vi skader eller gavner, om vi selv kan holde ud at bære rollen m.v. 

At arbejde med dette tema er noget jeg har en særlig forkærlighed til. Jeg er således altid svært taknemmelig og svært ydmyg, når nogen vælger at byde mig indenfor i arbejdet med udviklingen af autoritetsrollen.