Mønsterbrydning

Alle mennesker bryder mønstre. Vi gør således ikke præcis det vores forældre har gjort eller præcis på den måde de har gjort det.

I den offentlige debat tales ofte om “at bryde den sociale arv” som om det er noget man bare kan gøre og som endda kan gøres, hvor det kun påvirker ens arbejdsliv. Skal man for alvor bryde en social arv, kræver det ofte et meget stort arbejde og jævnligt bliver det et livslangt projekt. Det er hverken umuligt eller håbløst, men det kan godt være et stort stykke arbejde.

Nogle mennesker får tilbudt livsforhold som medfører, at der er behov for at man bryder rigtig mange mønstre, for at man kan få en tilværelse til at fungere. Og nogle i så høj grad, at mønsterbrydningen bliver et stort og altomfattende livsprojekt, der ofte kan have store konsekvenser – også i relation til mennesker som står ens hjerte meget nært.  Disse mennesker – er i min optik – dømt til at være mønsterbrydere. Andre mennesker har mere behov for at bryde mønstre overfor afgrænsede problemstillinger i deres liv. Det kunne eksempelvis være vægttab, tendenser til at tilsidesætte sig selv hele tiden, problemer med at få sagt til eller fra og/eller manglende respekt for egne eller andres grænser. Og selvom disse problemstillinger umiddelbart synes afgrænsede, så påvirker de også andre dele af ens liv, hvilket også kan være svært at “lande i”.

Mønsterbrydning – uanset omfang og styrke – har jeg udviklet særlig indsigt og erfaring med at assistere med.

Her hos mig vil der tages udgangspunkt i hvor du befinder dig lige nu – både i forhold til det menneske du er, de udfordringer du aktuelt står overfor, den historie du er formet af m.v. Der vil som udgangspunkt og løbende være fokus på en realistisk målsætning for hvad det er, du gerne vil have ud af, at gå i et forløb hos mig. Der vil blive anvendt alle relevante psykologfaglige og videnskabsbaserede tilgange jeg har i min værktøjskasse. Der vil således være fokus på at skabe en forandring i din tanker og overbevisninger samt din adfærd som er uhensigtsmæssige for dig og som stiller sig i vejen for, at du kan opnå det resultat du søger. Dette gøres ved hjælp af metoder som er skabt og anvendt indenfor den kognitive og adfærdsmæssige terapeutiske retning som også inkluderer en mindfulnessbaseret og compassion fokuseret tilgang. Således vil der også anvendes en følelsesmæssig omsorg samt være opmærksomhed på hvorledes mønsterbrydningen påvirker alle aspekter af dit liv m.v.

Ring og book din første konsultation

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig, er du hjertelig velkommen til at tage kontakt til mig. 

Hvis du ved første konsultation oplever at kemien mellem dig og mig ikke rigtig passer, så vil jeg anbefale dig at se om du kan finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Erfaring og videnskaben har bekræftet, at for at opnå bedste effekt af et forløb er om kemien passer.

Hvis du efter tre konsultationer hos mig ikke oplever fremskridt i forhold til dine problemstillinger vil det give mening at overveje om du skal finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Denne overvejelse bidrager jeg gerne til, fordi det vigtigste for mig er at tjene dig og din proces også selvom det betyder at du vælger at gå andre veje end at gå i et forløb hos mig.

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@pspu.dk