Regler for aflysning og udeblivelse: For dig uden lægehenvisning

Du kan melde afbud på  på mail: mail@pspu.dk eller tlf. 53 57 36 15

Som privatpraktiserende psykolog er det umuligt at holde liv i grundlaget for at kunne eksistere og praktisere som sådan, hvis der ikke opkræves gebyrer i forbindelse med aflysninger af eller udeblivelse fra en indgået aftale. Derfor ser alle psykologer sig nødsaget til at opkræve disse gebyrer.

Regler for opkrævning af gebyr i forbindelse med aflysning af eller udeblivelse fra en aftale ved Psykisk Sundhed & Personlig Udvikling er som følger:

  • Psykisk Sundhed & Personlig Udvikling skal have modtaget din aflysning af vores aftale allersenest inden kl. 12.00 dagen før aftalen. Modtages afbuddet senere end dette, vil der – uden undtagelser – blive opkrævet 100% af honoraret for den bestilte konsultation. Hvis et afbud af denne type kan undgås ved at vi tager konsultation over telefon eller en GDPR-Compliant internetløsning, som jeg stiller til rådighed, vil dette godt kunne lade sig gøre.
  • Ved udeblivelser opkræves – uden undtagelse – 100% af honoraret for den bestilte konsultation. Hvis en udeblivelse fra en aftale kan undgås ved at vi tager konsultation over telefon eller en GDPR-Compliant internetløsning, som jeg stiller til rådighed, vil dette godt kunne lade sig gøre.
  • Hvis en konsultation over telefon eller en GDPR-Compliant internetløsning ikke kan gennemføres grundet tekniske problemstillinger, som ikke skyldes driftsproblemer med de tele- eller GDPR-Compliant internetløsning, som jeg vælger at gøre brug af, vil du – uden undtagelse – blive opkrævet 100% af honoraret for den bestilte konsultation.

Uden undtagelse betyder uafhængigt af årsag til aflysning, udeblivelse etc.

I tilfælde af tvivl om aflysningen er foretaget indenfor tidsfristens rammer, påhviler det dig at dokumentere, at du har aflyst aftalen inden tidsfristen er udløbet, før opkrævning af gebyr frafaldes.

Det er centralt, at du også lægger mærke til:                                              

  • at disse regler hverken er til forhandling eller til diskussion.
  • at det er et uomtvisteligt krav, at reglerne accepteres, respekteres og honoreres for at man kan modtage ydelserne, der tilbydes ved Psykisk Sundhed & Personlig Udvikling.

Det tidsrum der afsættes til en konsultation kan kun være booket af én af gangen. Når du har en aftale om konsultation, afvises andre der ønsker at booke tiden, fordi tiden er solgt til dig. Hvis det skulle sikres, at Psykisk Sundhed & Personlig Udvikling ikke lider tab af, at du har booket en tid til konsultation, som du senere aflyser, skulle der opkræves 100% af honoraret for den bestilte konsultation ved alle aflysninger senere end 120 timer før aftalen samt ved alle udeblivelser. Dette betyder, at Psykisk Sundhed & Personlig Udvikling med gældende regler allerede løfter en stor del af udgifterne ved mange af de aflysninger der foretages. Der er ikke økonomisk mulighed for, at være mere lempelig end aktuelle gældende regler, så derfor er reglerne hverken til forhandling eller diskussion.

Meld afbud i så god tid som muligt, hvis du ved, du bliver forhindret!

Forsøg så vidt muligt, at begrænse antallet af gange du aflyser/ændrer på indgåede aftaler – også selvom de falder inden tidsfristen er overskredet!

Venlige og varme hilsner

Laila Thyraholm

privatpraktiserende autoriseret psykolog

Kontakt

Email: mail@pspu.dk
Telefon: 53 57 36 15