Præstationsangst

Ønsker du en kvalificeret, konstruktiv og brugbar hjælp i forhold til din præstationsangst, er du kommet til det rette sted. Jeg har mange års erfaring i forhold til at hjælpe folk til at opnå du ønskede resultater, når det kommer til problemstillinger omkring præstationsangst. Og jeg anvender metoder, som har opnået videnskabelig evidens for deres gode effekt.

Klassisk forbindes præstationsangst med eksamensangst, når man skal præsentere noget for især mange mennesker og når man står overfor at skulle levere en præstation på arbejdsmarkedet, men præstationsangst kan også opstå i parforholdet eller i andre sociale relationer.

Indenfor de seneste årtier er konkurrence-staten blevet en realitet og fokus på præstation og på hele tiden at skulle forbedre sig medfører et kæmpe stort pres som både over tid, men også akut kan udvikle sig til præstationsangst. Vi mennesker kan ikke tåle at trues i forhold til social isolation og præstationer er pludselig blevet særlig vigtig i forhold til sociale muligheder og inklusion.

Hvad er klare symptomer på præstationsangst?

Præstationsangst dukker op når man har en oplevelse af at skulle præstere noget særligt / noget ud over det sædvanlige. Har man tendens til at dyrke perfektionismen lægges der herudover endnu mere pres på ens system (altså ens krop, følelser, tanker og adfærd). Man kan opleve at man bliver meget bange for ikke at slå til eller for at begå fejl, at ens hukommelsen og koncentrationsevnen forværres, man kan opleve tankermylder hvor tankerne vidner om og at man har såkaldt overdrevne bekymringer – både i antal og i indhold. Man kan have en tendens til at tage alt for meget ansvar på sig selv og dermed føle skyld hvilket så igen kan medføre selvbebrejdelse og dårlig samvittighed. Der kan især i perioden før præstationen opstå søvnproblemer og ens lunte kan også blive kortere.

Præstationsangsten kan blive så svær for én, at man udvikler angst for overhovedet at sætte sig selv i den situation, hvor man skal levere en given præstation. Dette vil naturligvis i første omgang medføre en lettelse i forhold til angsten, men det vil også betyde at ens livsudførelse og -muligheder begrænses både på kort men især på den lidt længere bane. Med andre ord: har man problemstillinger omkring præstationsangst er det en virkelig god og til tider virkelig nødvendig problemstilling at håndtere. Her er det en god investering at tage kontakt til en dygtig psykolog som kan hjælpe én med at opnå de ønskede og/eller nødvendige resultater som samtidig med også er resultater som er langtidsholdbare.

Behandling hos autoriseret kognitiv psykolog Laila Thyraholm

Jeg tager udgangspunkt i såvel din problemstilling, sværhedsgraden af denne samt i hvilket menneske du er og hvilke ressourcer du har til din rådighed. Med andre ord: jeg møder dig hvor du er og har herefter fokus på at tage det første skridt i retning mod, at vi sammen kan opnå det resultat som du gerne vil opnå med at gå hos mig.

Metoderne jeg anvender findes især indenfor den såkaldt evidensbaserede terapeutiske retning som ofte går under betegnelsen Kognitiv Adfærdsterapi og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi. Selvom det er disse tilgange som man altid kan finde i min måde at praktisere som psykolog så inkluderer jeg – hvis det viser sig nødvendigt og/eller brugbart – andre tilgange og forståelser. Mit mål er at det vi sammen og hver især skal virke både på den korte og på den lange bane. Derfor vælger jeg både at være meget helhedsorienteret samt fokuseret på bæredygtig terapi og psykologi.

Ud over at være meget målrettet er jeg meget opmærksom på, at den bedste måde at opnå de bedste resultater – og endda gerne så hurtigt som det er os muligt – er ved at tilbyde både omsorg og støtte, men også – med respekt for dig og dine grænser – udfordre dig samt give dig et varmt med- og modspil. Jeg er som psykolog særlig dygtig til at være med til at skabe en nødvendig og/eller ønskværdig udvikling.

Ring og book din første konsultation

Hvis du allerede nu ved du gerne vil starte op i et forløb hos mig, er du hjertelig velkommen til at ringe til mig og booke din første konsultation. Min telefonservice sidder klar til at hjælpe dig hermed. 

Hvis du ved første konsultation oplever at kemien mellem dig og mig ikke rigtig passer, så vil jeg anbefale dig at se om du kan finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Erfaring og videnskaben har bekræftet, at for at opnå bedste effekt af et forløb er om kemien passer. 

Hvis du efter tre konsultationer hos mig ikke oplever fremskridt i forhold til dine problemstillinger vil det give mening at overveje om du skal finde en anden dygtig psykolog til at hjælpe dig. Denne overvejelse bidrager jeg gerne til fordi det vigtigste for mig er at tjene dig og din proces også selvom det betyder at du vælger at gå andre veje end at gå i et forløb hos mig.  

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk