Metoder

Under de forskellige faner under denne overskrift, vil der forsøges at tilbydes et kort indblik i, hvad de forskellige metoder der anvendes ved Institut for Psykisk Sundhed (IfPS) går ud på. Herudover vil der beskrives nogle af de forskellige tilgange og metoder, som IfPS’ særlige samarbejdspartnere anvender. 

For nuværende tilbydes der kun den psykologfaglige tilgang her i IfPS ved autoriseret psykolog Laila Thyraholm.