Udtalelser

De korte udtalelser jeg har listet under denne fane, er indsamlet fra nogle få af de mennesker, der tidligere har gået i forløb hos mig. Dette for at give et lille indtryk af, hvorledes andre har oplevet, det for dem har været at gå i forløb hos mig. Læg dog mærke til, at der ikke er tale om en fyldestgørende beskrivelse, at det kun er et udpluk af dem, der har gået hos mig, som har udtalt sig og at der derfor vil mangle nuancer, kritikpunkter, mulige anerkendelser m.m.