Regler for aflysning og udeblivelse

På hverdage kl. 8-16 kan du melde afbud.

Institut for Psykisk Sundhed skal have modtaget din aflysning af vores aftale allersenest dagen før aftalen inden klokken 12.00 (frokost). Modtages afbuddet senere end dette, vil der – uden undtagelse – blive opkrævet 60% af honoraret for den bestilte konsultation.

Ved udeblivelser opkræves – uden undtagelse – 100% af honoraret for den bestilte konsultation.

 

I tilfælde af tvivl om aflysningen er foretaget indenfor tidsfristens rammer, påhviler det dig at dokumentere, at du har aflyst aftalen inden tidsfristen er udløbet, før opkrævning af gebyr frafaldes. 

Hvis din sundhedsforsikring, arbejdsplads eller kommunen betaler for din behandling, faktureres de på samme måde som beskrevet ovenfor plus et administrationsgebyr. Hvis de ikke dækker betaling for disse gebyrer, vil du blive opkrævet beløbet herfor. Hvis der endnu ikke foreligger en klar skriftlig tilkendegivelse af, at de dækker betaling for disse gebyrer, vil du blive opkrævet beløbet herfor. 

Meld afbud i så god tid som muligt, hvis du ved, du bliver forhindret!

Forsøg så vidt muligt, at begrænse antallet af gange du aflyser/ændrer på indgåede aftaler – også selvom de falder indenfor tidsfristen er overskredet. 

Kontakt

Telefon: 53 57 36 15
Email: mail@ifps.dk