Priser

Priser for psykologfaglige ydelser til erhvervslivet

  • Kontakt autoriseret psykolog Laila Thyraholm på mail@ifps.dk eller på telefon 53 57 36 15, så der kan udarbejdes et tilbud til konkurrencedygtige priser. 

 

Priser på individuel terapi – inklusiv eventuel rådgivning og vejledning

  • For en session på 60 minutter er prisen kr. 1.000,-
  • For en session på 90 minutter er prisen kr. 1.500,-

 

Pris for pårørendesamtale

  • For en pårørendesamtale opkræves kr. 400,- ud over honoraret for prisen for konsultationen jf. ovenstående.

 

Pris for indberetning til Sygeforsikring ”danmark”.

  • Der opkræves kr. 25,- for indberetning af faktura til Sygeforsikring ”danmark”.

 

Pris for telefonsamtale med læger, andre behandlere eller offentlig myndighed

  • Der opkræves kr. 200,- for hver påbegyndte 10. minut det psykologfagligt kræver, at udføre opgaven.
  • Der opkræves kr. 125,- for hver påbegyndte 10. minut det tager, at opnå kontakten.

 

Skriftlige erklæringer, udtalelser m.v.

  • Der opkræves kr. 200,- for hver påbegyndte 10. minut det psykologfagligt kræver at udføre opgaven. Bemærk: En psykologfaglig erklæring, udtalelse m.v. kan ikke sammenlignes med udarbejdelse af en lægeerklæring. Det er en langt mere tidskrævende opgave.

 

Haste- og/eller akutopgaver         

  • Jeg påtager mig ikke nogen former for haste- og/eller akutopgaver.