For privatpersoner: Regler for aflysning og udeblivelser

For at få såvel dagligdag som økonomi til at hænge sammen, har følgende regler for aflysning og udeblivelser vist sig nødvendige. 
For at modtage ydelser tilbudt ved Institut for Psykisk Sundhed stilles der krav om, at nedenstående regler for aflysning og udeblivelser accepteres og honoreres.
________________________________________________________________________________________________________________
På hverdage kl. 8-16 kan du melde afbud på tlf. 53 57 36 15 hverdage 8-16 eller på mail: mail@ifps.dk
Institut for Psykisk Sundhed skal have modtaget din aflysning af vores aftale allersenest dagen før aftalen inden klokken 12.00 (frokost). Modtages aflysningen senere end dette, vil der – uden undtagelse – blive opkrævet 60% af honoraret for den bestilte konsultation. 
Ved udeblivelser opkræves – uden undtagelse – 100% af honoraret for den bestilte konsultation. 
I tilfælde af tvivl om aflysningen er foretaget indenfor tidsfristens rammer, påhviler det dig at dokumentere, at du har aflyst aftalen inden tidsfristen er udløbet, før opkrævning af gebyr frafaldes. 
Hvis din sundhedsforsikring, arbejdsplads eller kommunen betaler for din behandling, faktureres de på samme måde som beskrevet ovenfor plus et administrationsgebyr. Hvis de ikke dækker betaling for disse gebyrer, vil du blive opkrævet beløbet herfor. Hvis der endnu ikke foreligger en klar skriftlig tilkendegivelse af, at de dækker betalingen for disse gebyrer, vil du blive opkrævet beløbet herfor. 
Meld afbud i så god tid som muligt, hvis du ved, du bliver forhindret. 
Forsøg så vidt muligt at begrænse antallet af gange, du aflyser/ændrer på indgåede aftaler.